Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Değerlendirme ve Kalite Kurulu

Sunumlar

09.07.2012

YÜKSEKÖĞRETİMDE GÜNCEL GELİŞMELER
- ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ VE KALİTE GÜVENCESİ
Prof.Dr. Mehmet DURMAN

Ekler

Sunum Mehmet DURMAN.ppt