Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Değerlendirme ve Kalite Kurulu

Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi