Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Değerlendirme ve Kalite Kurulu

İdari Personel Memnuniyet Anketi